بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

فرم درخواست ارسال برای همکاران شهرستان

این فرم جهت سهولت در ارتباط با چاپخانه کیاچاپ طراحی گردید لطفا ً در هنگام ورود اطلاعات دقت لازم را مبذول فرمائید چون دقیقاً طبق فرم در خواست ارسال سفارشات اقدام به ارسال صورت می پذیرد
( لازم بذکر است این فرم تا تغییر در هرگونه مشخصات باربری و یا نام و شماره تحویل گیرنده فقط یک بار برای پر نمودن آن اقدام فرمائید )

 

در صورتی که خود سفارش دهنده مامور دریافت می باشد این آیتم خالی بماند

نحوه ارسال *

شما باید تعداد 3 باربری با ترتیب الویت ارسال قرار دهید در صورت خالی ماندن فیلد مورد نظر کیاجاپ مختار به ارسال باربری با الویت اولین ارسال می باشد

نوع بسته بندی

X
کد بنر محک